Blog

Bouwnieuws en corona: April 2021

Leestijd: 6 min

De terrassen zijn weer open! Het moment waar duizenden horecaondernemers (en wij stiekem ook) naar uit hebben gekeken. Verder: Het CO2-probleem dwingt de bouwindustrie te veranderen en bouwbedrijven moeten samen investeren in woningfabrieken, omdat er weinig betaalbare woningen zijn. En helaas blijft de veiligheid in de bouw nog steeds een probleem. April was een maand vol nieuwe ontwikkelingen rondom corona, maar ook in de bouwsector.

De bouwindustrie voelt de noodzaak om te veranderen

Uit cijfers is gebleken dat bouwers, architecten en ontwikkelaars hun bedrijfsvoering willen aanpassen aan maatschappelijke opgaven. Dat blijkt uit cijfers uit de Bouwmonitor van USP Marketing en Cobouw. Was de bouwsector een jarendertigwoning, dan is dit exemplaar toe aan een grondige en groene metamorfose. Het huis mist vaart en tempo en voldoet niet meer aan de duurzaamheidseisen. Toekomstige woningen zijn slimmer, milieuvriendelijker en sneller te produceren. De opwarming van de aarde, de zeespiegelstijging en het CO2-probleem raken bouwprofessionals. 

Ruim tachtig procent voelt de noodzaak om het bouwproces te digitaliseren en producten te maken die minder schadelijk zijn voor het milieu. De vraag is niet zozeer óf de bouw moet transformeren, maar hóe? “De nood is nog niet hoog genoeg. Toen de dijken doorbraken in Zeeland waren we er heel snel bij om nieuwe dijken aan te leggen. Nu zijn we op het gebied van watermanagement wereldleider. Dus wat dat betreft ben ik optimistisch. Maar in Nederland gaan we pas samenwerken als het moet”, analyseerde Gerben Kuipers, CEO van de Noordereng Groep.
Bron: Cobouw

Bouwsector gaat aanrijdingen te lijf

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waaronder grote bouwbedrijven van Nederland, vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door voertuigen en machines. Ook zullen met ingang van 1 januari 2022 alle partners van de ondertekenaars moeten voldoen aan de veiligheidsladder. Het beperken van het aanrijdgevaar was al opgenomen in de Governance Code, maar is in de 2.0 versie verder uitgewerkt. 

Een grote wijziging in de 2.0 versie is bijvoorbeeld het scheiden van verkeersstromen van groot materieel en langzaam verkeer. In de vorige versie waren al zaken geregeld als akoestische signalen, stickers en camera’s, maar het scheiden van verkeersstromen is een aanpak bij de bron dat risico’s voorkomt. Een andere wijziging die gepland staat, is dat partners per 1 januari 2022 moeten voldoen aan de Veiligheidsladder. Vanwege corona was het niet haalbaar om dit al per 1 januari 2021 in te voeren omdat er verschillende onderzoeken moeten worden gedaan.  Leden van de Governance Code zijn inmiddels druk bezig met onderaannemers om dit te regelen. Zo monitoren ze de voortgang en houden ze onder meer telefonische spreekuren om te helpen en adviseren. Ook kijken ze samen naar welke stappen er gezet moeten worden.
Bron: Bouwmachines

De cao-puzzel is een stuk lastiger dan het lijkt

Een cao-conflict nog voordat de gesprekken écht op gang zijn gekomen? In tijden dat de bouw goede resultaten boekt, zou dit eigenlijk uitgesloten moeten zijn. Toch is de puzzel dit jaar lastiger te leggen dan het lijkt. Eind negentiende eeuw was het nog zeer ongebruikelijk om afspraken te maken over arbeidsomstandigheden. Amsterdamse bouwers gingen in die tijd als één van de eersten in gesprek met hun werknemers. Cao’s bestonden toen nog niet. Toch werden er in goede harmonie afspraken gemaakt met medewerkers. De tijden zijn inmiddels veranderd. 

Cao-onderhandelingen gaan er tegenwoordig hard aan  toe. Werkgevers en vakbonden die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook dit keer zijn de onderhandelingen nog maar net begonnen of de vakbonden en werkgevers liggen met elkaar overhoop.  Het hoort er natuurlijk een beetje bij. Hoog spel spelen, smijten met deuren. Alles wordt in de strijd gegooid om het onderste uit de kan te halen. Maar de situatie is dit jaar anders. Beide partijen staan sterk in hun schoenen en zullen niet snel toegeven. Vakbonden vind dat ze wat te eisen hebben. Vakbonden vinden dat ze wat te eisen hebben. De bouw floreert, er worden winsten geboekt en er is volop werk. Tegelijkertijd staat de sector voor een enorme opgave. Tienduizenden woningen vragen om verduurzaming en zeker 75.000 woningen per jaar moeten worden bijgebouwd. Duizenden kantoren moeten naar energielabel C. Er komt enorm veel werk op de sector af.
Bron: Cobouw 

Veiligheid blijft te groot probleem in de bouw

De bouwsector is de bedrijfstak met de meeste ongevallen. Bouw- en techniekconcern TBI Holdings pleit er bij de publicatie van zijn jaarcijfers voor de versnippering op de bouwplaats tegen te gaan. Bouw- en techniekconcern TBI Holdings kende financieel een sterk jaar. De bedrijfsopbrengsten kwamen voor het eerst sinds 2012 boven de €2 miljard uit en de operationele marge steeg naar 3,5%. Maar ook was er een zwarte bladzijde. Bij één van de bouwprojecten was er een dodelijk ongeval. Een medewerker van een onderaannemer kwam terecht onder een losgeraakt betonelement. 

‘’We moeten als sector de versnippering tegengaan en met een kleiner aantal onderaannemers, zzp-ers en leveranciers gaan werken op de bouwplaats. Bouwen wordt dan iets duurder, maar het komt ten goede van de veiligheid’’, aldus bestuursvoorzitter Bart van Breukelen. De veiligheid in de bouw is een structureel probleem. In totaal waren er 2020 dertien dodelijke ongevallen en in de vier jaren daarvoor vielen er respectievelijk 18, 20, 20 en 16 doden op de bouwplaats, zo zocht vakblad Cobouw in februari uit.Veiligheidsvideo’s, poortinstructies en apps om onveilige situaties uit de weg te gaan zijn al jaren bekend. Maar toch gaat het nog vaak mis. Bart van Breukelen: ‘’We werken met teveel verschillende leveranciers, onderaannemers, zzp-ers en uitzendbureaus op de bouwplaatsen. Als we in de bouw- en infrasector echt een slag willen maken met veiligheid moeten we die versnippering aanpakken.’’ Dat vraagt volgens hem ook verantwoordelijkheid van opdrachtgevers. Die moeten niet alleen kijken naar de laagste prijs, maar veiligheid laten meewegen bij de keuze voor een aannemer.
Bron: FD 

Personeelstekort woningbouw

Gemeenten hebben meer geld nodig in de strijd tegen de woningnood en er moeten meer arbeidskrachten in de bouw komen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een notitie voor de kabinetsformatie. Het personeelstekort is volgens het PBL “de grootste belemmering van de bouwcapaciteit”.

Op korte termijn is er meer geld nodig voor gemeenten, zodat ze hun taken wat betreft de plannen voor nieuwe woningen goed uit te  kunnen voeren. Ook op de langere termijn zijn volgens het PBL echter maatregelen nodig. Zo moet de overheid het opleiden van vakmensen in de bouw en meer innovatie in de bouwsector stimuleren. Daardoor kan op termijn meer gebouwd worden, aldus de instantie. De nood is vooral hoog voor jongeren en gezinnen. Wel zijn er volgens de onderzoekers waarschijnlijk minder woningen nodig dan de een miljoen die veel partijen als doel voor 2030 hanteren. Het exacte aantal is volgens het PBL niet duidelijk, maar een miljoen woningen lijkt wel “aan de hoge kant”. In de Randstad, maar ook in bijvoorbeeld Eindhoven of Arnhem, is de woningdruk op dit moment het grootst.
Bron: NU.nl

TBI-baas: ‘Bouwbedrijven moeten samen investeren in woningfabrieken’

Om het tekort aan betaalbare woningen aan te pakken, moeten bouwbedrijven gezamenlijk investeren in woningfabrieken. Want ieder apart een productielocatie openen is niet rendabel en gaat niet werken, vindt Bart van Breukelen, bestuursvoorzitter van TBI. Het bedrijf opent na de zomer een fabriek voor houten huizen en staat open voor investeringspartners. Bouwbedrijven verdienen goed aan nieuwbouwwoningen, maar de woningmarkt is schaars. “Voor jongeren met middeninkomens is het een slechte markt”, weet Bart van Breukelen, bestuursvoorzitter van TBI. “Het is in ons belang om daar iets mee te doen.”

Betaalbare woningen zijn nauwelijks te krijgen. En de markt voor duurdere woningen raakt vroeg of laat verzadigd. De TBI-ceo heeft wel ideeën over hoe de bouwsector ervoor kan zorgen voor grote aantallen betaalbare woningen. “Als we de komende jaren betaalbare woningen willen bouwen, dan praat je over standaardisatie en rationalisatie. Je hebt schaalgrootte en repetitie nodig en je zal moeten prefabriceren, de faalkosten moeten verlagen en niet te afhankelijk willen zijn van schaars vakmanschap.” De fabriek met houten woningen zet TBI in zijn eentje op. Maar als andere partijen mee willen investeren, staat Van Breukelen daar open voor. “Het gaat erom dat de pijplijn groot genoeg is”, doelt hij op de continue stroom aan projecten die nodig is om een fabriek rendabel te maken. “Ook is het beter om investeringen met elkaar te delen.”
Bron: Cobouw

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Iris Hampsink
Geschreven door

Iris Hampsink

Ook interessant voor jou

Kies voor meer overzicht

ga voor betere projectbeheer en afhandeling
Wil jij de projectadministratie en -communicatie gemakkelijker afhandelen? Snel geschikte bouwspecialisten vinden? Met 12Build Matchmaker:
Bitmap - Bouwnieuws en corona: April 2021
Path 2 1 - Bouwnieuws en corona: April 2021
Logo 12build FC - Bouwnieuws en corona: April 2021