Blog

Digitalisering in Europa: zo ver zijn we al

Leestijd: 5 min

Als een softwarepakket actief is in meerdere landen, biedt dit veel internationale mogelijkheden voor hoofdaannemers. We bespreken de digitalisering in de drie landen waar 12Build al actief is en bieden een blik op de rest van Europa.

Duitsland

‘Digitalisering’ is de laatste jaren uitgegroeid tot het lievelingswoord van Duitse politici. Maar bij veel ambtenaren en officiële instanties ratelt nog altijd het faxapparaat. “Het is een enorm verschil met Nederland”, vertelt correspondent Derk Marseille aan BNR. Bij de Duitsers zit digitalisering ‘er niet in’, omdat de fax nog onderdeel is van de officiële communicatie. “Het is een mindset bij de ambtenaren. In de eerste coronalockdown bleek dat ze niet thuis kunnen werken. 90% van de ambtenaren moest met usb-sticks heen en weer lopen.” Ze werkten dan verder op hun thuiscomputer. Enorm onveilig, want je weet nooit wat er gebeurt met die gegevens tussen het kantoor en het huis.

Uit onderzoek blijkt ook dat negen op de tien Duitse autoriteiten geen digitale strategie heeft. Voor driekwart van de ondervraagden heeft digitalisering echter wel de hoogste prioriteit. De reden dat digitalisering zo langzaam gaat in Duitsland? De arbeidsmarkt is enorm vergrijsd. Jonge mensen brengen jonge ideeën met zich mee. Duitsland staat in 2020 zelfs niet meer in de top 10 van landen die het snelste digitaliseren. In 2019 stond het land nog op de zesde plaats. De meeste bedrijven in Duitsland erkennen de aanzienlijke efficiëntietekorten in hun eigen organisatie: de helft van de ondernemingen vertrouwt op meer automatisering en betere productkwaliteit om deze hiaten te dichten. Daarnaast sturen zes op de tien bedrijven digitaliseringsprojecten aan met de grootste quick-win-perspectieven en automatisering van processen. 

Analoge technieken hebben decennialang geleid tot aanzienlijk succes in de Duitse bouwsector. Hierdoor vinden veel bedrijven in de branche het moeilijk om afscheid te nemen van processen en werkwijzen waar ze van houden. Dit is duidelijk te zien aan de staat van digitalisering in de Duitse bouwsector. Bedrijven boeken traag vooruitgang in hun digitale transformatie en zijn terughoudend om digitale kansen te benutten. Velen werken bijvoorbeeld nog steeds met klassieke 2D-modellen in plaats van met de modernere 3D-technologie. In bedrijven wordt digitale planningssoftware zelden gebruikt.

En dit, terwijl gerichte digitalisering ongeveer 30% van de planningscapaciteit bespaart. Digitalisering biedt de mogelijkheid om risico’s in de bouw in een vroeg stadium te signaleren en weg te nemen. Bouwprojecten worden hierdoor veel efficiënter gerealiseerd. Ondanks dit enorme potentieel vordert de digitalisering van de bouwsector traag of stagneert in sommige gevallen zelfs in vergelijking met andere takken van de economie.

Nederland

Eén op de drie (32%) Nederlandse bedrijven zegt de bedrijfsvoering in hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd te hebben. 36% geeft aan de bedrijfsvoering niet of nauwelijks te hebben gedigitaliseerd. Kleine bedrijven zijn minder ver met digitalisering dan grote bedrijven.Aannemers B&U en Infra hebben meer softwarepakketten in gebruik dan kleine bedrijven. Zij hebben voor verschillende werkprocessen een softwarepakket in bezit. Bedrijven hebben met name softwarepakketten voor financiële administratie, facturering en calculatie.

In Nederland is BIM bezig aan een opmars. Het merendeel van de bedrijven werkt al langer dan vijf jaar met BIM, maar dat gebeurt meestal op het laagste niveau (3D-modelling). Minder dan tien procent doet ook de planning, calculatie, en het beheer met BIM. Verbeteren van de communicatie met ketenpartners is de belangrijkste doelstelling bij het inzetten van BIM. De meeste bouwers werken al met geavanceerde methodieken en technieken als BIM, Lean-planning, 3D-modelling en teleconferencing. Toch gebruikt 98% daarnaast veel papier, vooral in de vorm van grootformaat tekeningen. BIM landt niet op de werkvloer. Dat percentage gaat naar verwachting van de respondenten de komende paar jaar dalen naar 82%.

Volgens het ‘Report on Digitalisation’ van EIB is Nederland één van de best presterende landen als het gaat om digitalisering. De acceptatiegraad van individuele technologieën ligt boven het Europese en Amerikaanse gemiddelde.

Screenshot 2 300x222 - Digitalisering in Europa: zo ver zijn we al

België

“België is zeker geen pionier in Europa”, zegt Véronique Vanderbruggen, director Public Relations bij de Belgische Confederatie Bouw. “De buurlanden hebben al veel innovaties omarmd die nog moeten worden ingevoerd in België, zoals drones, 3D-printen en BIM. De digitale transformatie is nu wel aan het winnen. Misschien is België binnenkort een van de pioniers? Mijn boodschap aan bouwprofessionals is: kijk naar de innovaties die op je af komen en integreer ze zo snel mogelijk in je bedrijf. Ze voegen een enorme waarde toe. De bouwsector is in snel tempo een hightech sector aan het worden.”

De grote Belgische bedrijven zijn natuurlijk al jaren bezig met digitalisering, maar digitalisering treft ook kleinere bedrijven. Bedrijven die voor de overheid willen werken

moeten ‘e-loket’, e-aanbesteding en elektronische facturering gebruiken. Digitalisering is essentieel voor aannemers die hun dienstverlening willen professionaliseren en ze moeten zich hierop voorbereiden. Dit gebeurt in België met training, gerichte informatiesessies en publicaties die de Belgische bouwprofessionals voorbeelden laten zien van wat de technologie voor hen kan doen.

Om de weerstand tegen digitalisering in België tegen te gaan, is het vooral belangrijk om er zoveel mogelijk over te praten, liefst op informele momenten. Zodra werknemers de voordelen ervan inzien, vergroot het draagvlak. Oudere collega’s die overtuigd zijn, blijken vaak de grootste pleitbezorgers, stelt het Belgische Confederatie Bouw. De technologie verandert snel. Grote bedrijven moeten daarom op zoek naar standaarden en beslissen op welke vormen van digitalisering ze wel of niet inzetten. Kmo’s kunnen met “lichtere” vormen hun processen optimaliseren.

Frankrijk

Het percentage digitale gebruikers in Frankrijk ligt voor alle sectoren onder het EU- en VS-gemiddelde. De acceptatiegraad van afzonderlijke technologieën ligt boven het EU- en VS-gemiddelde voor 3D-printen en robotica. De reden die Franse bouwprofessionals geven voor het achterblijven in digitalisering, is ‘gebrek aan beschikbaarheid van personeel’ en ‘arbeidsmarktregelgeving’. 

Screenshot 1 300x145 - Digitalisering in Europa: zo ver zijn we al

In Frankrijk is de adoptie van BIM niet verplicht. Er bestaat geen wet- of regelgeving voor BIM. Het wordt wél sterk aangemoedigd door de overheid, vooral voor grote overheidsprojecten. Zo werd in 2017 werd een BIM-stappenplan voor standaardisatie gepubliceerd om in Europa een leidende positie in te nemen wat betreft het digitaliseren van processen in de bouw. Met dit document erkent de overheid de behoefte aan standaardisatie, wat een belangrijk aspect is als het gaat om samenwerking in BIM-processen. Daarnaast werd eind 2018 werd het Plan BIM 2022 gelanceerd om bouwbedrijven te motiveren om BIM in hun dagelijkse werkzaamheden te introduceren.

De informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de talrijke bouwpartners wordt vaak bemoeilijkt door een uitermate gefragmenteerd proces. Door dit gebrek aan synergie wordt de industrialisering van het bouwproces belemmerd, waardoor de productiviteitsstijging vertraagd wordt. In Frankrijk heeft een studie van het INSEE (het Institut national de la statistique et des études économiques) aangetoond dat de meerwaarde per productief werkuur van arbeiders in de bouwsector sinds 1995 niet even sterk gestegen is als in de verwerkende nijverheid. Deze situatie is deels te wijten aan de beperkte digitale capaciteiten van de bouwondernemingen.

De rest van Europa

In heel Europa neemt de trend van digitalisering toe, vooral in Nederland en Denemarken. België erkent het belang van digitalisering, maar is volgens de Europese Investeringsbank (EIB) nog niet zo ver als andere Europese landen. De EIB heeft een rapport opgesteld om te bepalen welk land in de EU goed voorbereid is om uit de coronapandemie te komen. Ze stellen dat deze pandemie het keerpunt kan zijn dat de digitalisering een definitieve versnelling geeft. Het rapport gebruikt de digitaliseringsindex om aan te geven hoe digitaal bedrijven zijn en hoe zij digitale infrastructuur en investeringen beoordelen. De acceptatie van digitale technologieën in Europa is traag in vergelijking met de Verenigde Staten. De Verenigde Staten lopen voor op alle landen in Europa die digitale technologieën gebruiken, vooral wanneer ze zich richten op de bouwsector. In de VS is het aandeel sterk gedigitaliseerde bedrijven ongeveer 60%, in de EU ongeveer 40%.

2 300x190 - Digitalisering in Europa: zo ver zijn we al

Volgens EIB zijn de best presterende EU-landen op geselecteerde gebieden van digitalisering:

  • Nederland – digitale intensiteit, evenals digitale infrastructuur;
  • Tsjechië – investeringen in software en data en in verbeteringen van de organisatie en bedrijfsprocessen;
  • Finland – formeel strategisch bedrijfsmonitoringsysteem.

Het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen en Ierland zijn de hekkensluiters.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
12Build
Geschreven door

12Build

Ook interessant voor jou

Kies voor meer overzicht

ga voor betere projectbeheer en afhandeling
Wil jij de projectadministratie en -communicatie gemakkelijker afhandelen? Snel geschikte bouwspecialisten vinden? Met 12Build Matchmaker:
Bitmap - Digitalisering in Europa: zo ver zijn we al
Path 2 1 - Digitalisering in Europa: zo ver zijn we al
Logo 12build FC - Digitalisering in Europa: zo ver zijn we al