Evaluator

Governance

Evaluaties worden niet automatisch geplaatst op Evaluator.

Evaluaties met een score van 4 of lager worden eerst automatisch on hold gezet en door de Beoordelaar gecontroleerd op onwenselijke inhoud. Na goedkeuring en eventuele inhoudelijke aanpassingen van de evaluatie door de Beoordelaar gaat de evaluatie door naar quarantaine of publicatie (aanpassing naar een voldoende).

Evaluaties met een score 5 of lager (lager alleen mogelijk vanuit on hold procedure) worden een week in quarantaine geplaatst zodat er afstemming kan plaatsvinden tussen Beoordelaar en de Beoordeelde.

Evaluator biedt de Beoordeelde de mogelijkheid om in openbaarheid te reageren op de evaluatie.

Evaluator hanteert de volgende beoordelingsrichtlijnen en geschillenbeleid.

Mochten er onverhoopt toch vragen of opmerkingen zijn betreffende een evaluatie, dan hanteren wij de volgende procedure:

  • Evaluator verwijst de Beoordeelde door naar degene die de evaluatie heeft uitgevoerd.
  • Evaluerende partijen conformeren zich aan het Governance protocol in van 12Build, of stellen een eigen protocol op dat minimaal de vereisten van 12Build omvat.
  • Evaluator is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de evaluaties.
  • Evaluator biedt de mogelijkheid tot een geschillenprocedure volgens het geschillenbeleid.
Logo 12build FC - Evaluator Governance