Plotgemak.nl

Ga naar website

Plotgemak.nl is in oktober 2009 van start gegaan als eerste online plot- en reproservice van documenten, tekeningen en posters. Het bedrijf wordt gekenmerkt door een informele no-nonsense cultuur met aandacht voor de mens. Plotgemak.nl B.V. is een zusterbedrijf van 12Build.

OpenCompanies

Ga naar website

OpenCompanies is een initiatief van bedrijfinformatiespecialist Graydon en een start-up met een Open cultuur. Doelstelling is om ondernemers inzicht te geven in huidige en toekomstige zakenrelaties. Hierbij gaat het om inzichten in de reputatie alsmede om financiële en commerciële informatie van bedrijven. Deze inzichten worden gegenereerd door de database van Graydon en de informatie die ondernemers via het platform delen.

Creditsafe is ´s werelds meest gebruikte kredietinformatie leverancier.Door de up-to-date informatie die 24/7 direct online opvraagbaar is heeft u altijd de juiste informatie bij de hand over uw klanten en leveranciers.Door het brede productaanbod, van kredietrapporten tot data integratie en mutatieabonnementen, kan Creditsafe oplossingen bieden aan de allerkleinste en de allergrootste bedrijven.

Bouwregister

Ga naar website

Bouwregister is een sociaal portfolio voor de gehele bouwsector waarin de bouwpartijen samen de projecten beheren. Door op deze manier te werk te gaan wordt het project compleet en hoeft u nog maar op één plek te kijken om gegevens terug te vinden of aan te vullen.

'Ons team heeft steeds meer hart gekregen voor het bevrijden van kinderen uit armoede'. Erik Nieuwenhuis is directeur van 12Build en met zijn bedrijf verbonden aan Compassion. ‘Het is bijzonder om met elkaar in te zien hoeveel je van waarde kan zijn tegen een relatief kleine moeite (schrijven) en bijdrage (geld). Het is natuurlijk zeer waardevol en gaaf om een bedrijf met elkaar op te bouwen en om geld te verdienen, maar hoe gaaf is het om vanuit dit succes kinderen te bevrijden van armoede en te storten op elkaars "emotionele bankrekening".